Hızın Tasarlanması Aerodinamiğin Otomobillere Hız Artışını Nasıl Sağladığı

Hızın Tasarlanması: Aerodinamik Otomobillerin Performansını Nasıl Şekillendiriyor? Aerodinamik, havanın nesnelerin çevresinde iyi mi aktığının incelenmesidir. Tayyare tasarımından spor malzemelerine, bina inşaatına kadar pek oldukça alanda uygulamaları olan temel bir bilimdir. Otomotiv endüstrisinde yüksek performans ve yakıt verimliliği elde etmek için aerodinamik esastır. Bir arabanın aerodinamik özellikleri şekline, boyutuna ve ağırlığına gore belirlenir. Bir otomobil aerodinamik açıdan ne kadar bereketli olursa, havada hareket ederken o denli azca sürtünme tadacaktır. Bu, daha aerodinamik bir otomobilin daha azca güçle daha yüksek hızda yolculuk edebileceği ve bunun da yakıt ekonomisinin iyileşmesine yol açacağı anlama gelir. Aerodinamik, sürüklenmeyi azaltmanın yanı sıra, uçağı yerden kaldıran qüç olan kaldırma kuvvetini kurmak için de kullanılabilir. Otomobillerde, yol tutuşunu ve dengeyi iyileştirmek için kaldırma kullanılabilir. Aerodinamik bilimi karmaşıktır sadece temel ilkeler nispeten basittir. Bu makalede aerodinamiğin temel kavramlarını ve bunların araba tasarımına iyi mi uygulanacağını tartışacağız. Ek olarak aerodinamik araştırmalardaki son olarak gelişmelerden kimilerini ve bunların arabaların performansını çoğaltmak […]

Hızın Tasarlanması Aerodinamiğin Otomobillere Hız Artışını Nasıl Sağladığı

Hızın Tasarlanması: Aerodinamik Otomobillerin Performansını Nasıl Şekillendiriyor?


Hızın Tasarlanması: Aerodinamik Otomobillerin Performansını Nasıl Şekillendiriyor?

Aerodinamik, havanın nesnelerin çevresinde iyi mi aktığının incelenmesidir. Tayyare tasarımından spor malzemelerine, bina inşaatına kadar pek oldukça alanda uygulamaları olan temel bir bilimdir. Otomotiv endüstrisinde yüksek performans ve yakıt verimliliği elde etmek için aerodinamik esastır.

Bir arabanın aerodinamik özellikleri şekline, boyutuna ve ağırlığına gore belirlenir. Bir otomobil aerodinamik açıdan ne kadar bereketli olursa, havada hareket ederken o denli azca sürtünme tadacaktır. Bu, daha aerodinamik bir otomobilin daha azca güçle daha yüksek hızda yolculuk edebileceği ve bunun da yakıt ekonomisinin iyileşmesine yol açacağı anlama gelir.

Aerodinamik, sürüklenmeyi azaltmanın yanı sıra, uçağı yerden kaldıran qüç olan kaldırma kuvvetini kurmak için de kullanılabilir. Otomobillerde, yol tutuşunu ve dengeyi iyileştirmek için kaldırma kullanılabilir.

Aerodinamik bilimi karmaşıktır sadece temel ilkeler nispeten basittir. Bu makalede aerodinamiğin temel kavramlarını ve bunların araba tasarımına iyi mi uygulanacağını tartışacağız. Ek olarak aerodinamik araştırmalardaki son olarak gelişmelerden kimilerini ve bunların arabaların performansını çoğaltmak için iyi mi kullanıldığını da keşfedeceğiz.

Aerodinamik, havanın nesnelerin çevresinde iyi mi aktığının incelenmesidir. Akışkanların iyi mi aktığını inceleyen akışkanlar dinamiğinin bir dalıdır. Sıvılar sıvıları ve gazları ihtiva eder ve hava bir gaz türüdür.

Aerodinamiğin incelenmesi muhtelif nedenlerden ötürü önemlidir. Otomotiv endüstrisinde yüksek performans ve yakıt verimliliği elde etmek için aerodinamik esastır. Havacılık endüstrisinde, emin ve bereketli bir halde uçabilen uçakların tasarlanması için aerodinamik esastır.

Aerodinamik, spor malzemeleri tasarımı, bina inşaatı ve hatta tıp şeklinde öteki alanlarda da önemlidir. Bütün bu alanlarda gaye, havanın nesnelerin çevresinde iyi mi aktığını ve bu akışın performansı ya da verimliliği çoğaltmak için iyi mi kullanılabileceğini anlamaktır.

II. Aerodinamik

Aerodinamiğin incelenmesi eski Yunanlılara kadar uzanır. MÖ 5. yüzyılda Yunan felsefeci Aristoteles hava direnci terimi hakkındaki yazmıştı. Havanın, nesnelerin hareketine direnen bir sıvı olduğuna inanıyordu.

17. yüzyılda İtalyan matematikçi ve fizikçi Galileo Galilei, nesnelerin havadaki hareketi üstüne deneyler yapmış oldu. Nesnenin hızı arttıkça hava direncinin arttığını buldu.

18. yüzyılda İsviçreli matematikçi ve fizikçi Daniel Bernoulli, bugün hala kullanılan bir sıvı akışı teorisi geliştirdi. Bernoulli prensibi, bir akışkanın hızı arttıkça basıncının azaldığını belirtir.

19. yüzyılda İngiliz mühendis ve bilim adamı George Cayley kuşların uçuşuyla alakalı deneyler yapmış oldu. Bütün çağıl uçakların temeli olan durağan(durgun) kanatlı tayyare konseptini geliştirdi.

20. yüzyılda bilgisayarların gelişimi, nesnelerin etrafındaki hava akışını simüle etmek için kuvvetli bir enstruman olan hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin (CFD) geliştirilmesine yol açtı. CFD, arabaların, uçakların ve öteki araçların tasarımında kullanılır.

Günümüzde aerodinamiğin incelenmesi geniş ve kompleks bir alandır. Muhtelif endüstriler için tehlikeli sonuç bir alandır ve yeni teknolojiler geliştirildikçe devamlı olarak gelişmektedir.

Okuyun  Grand Touring Lüks ve Uzun Mesafe Seyahat Sanatı

III. Aerodinamiğin Prensipleri

Aerodinamiğin temel prensipleri nispeten basittir. Bu kısımda aerodinamiğin dört ana ilkesini tartışacağız:

 1. Bernoulli ilkesi
 2. Newton'un hareket yasaları
 3. Kütlenin korunumu
 4. Enerjinin korunumu

Ek olarak bu ilkelerin otomobil tasarımına iyi mi uygulandığını da tartışacağız.

Bernoulli prensibi, bir akışkanın hızı arttıkça basıncının azaldığını belirtir. Bu ilke aşağıdaki şemada gösterilmektedir:

Hızın Tasarlanması: Aerodinamik Otomobillerin Performansını Nasıl Şekillendiriyor?

II. Aerodinamik

Aerodinamik, havanın hareketinin ve bunun nesneler üstündeki tesirinin incelenmesidir. Yüzyıllardır mevcud bir fizik dalıdır, sadece 19. yüzyıla kadar dizgesel bir halde incelenmeye başlanmamıştır.

Aerodinamikteki ilk büyük ilerlemeler, aerodinamiğin babası olarak önde gelen Sir George Cayley'in çalışmalarıyla geldi. Cayley, havada hareket eden bir nesneye tesir eden qüç olan aerodinamik qüç terimini geliştirdi. Ek olarak uçağa tesir eden iki ana qüç olan kaldırma ve sürükleme kuvvetleri terimini da geliştirdi.

20. yüzyılın başlarında Ludwig Prandtl'ın emek harcaması, havanın bir nesnenin üstünden iyi mi aktığını açıklayan matematiksel bir model olan sınır katmanı teorisinin geliştirilmesine yol açtı. Bu kuram aerodinamikte büyük bir atılımdı ve mühendislerin daha bereketli ve istikrarlı uçaklar tasarlamasına imkan sağlamış oldu.

Günümüzde aerodinamik, tayyare, otomobil ve öteki araçları tasarlayan mühendisler için yaşamsal bir emek harcama alanıdır. Ek olarak binaların, köprülerin ve öteki yapıların tasarımında da kullanılır.

III. Aerodinamiğin Prensipleri

Aerodinamik, havanın hareketinin ve nesnelerle iyi mi etkileşime girdiğinin incelenmesidir. Akışkanların hareketinin incelenmesi olan akışkanlar dinamiğinin bir dalıdır. Sıvılar içinde sıvılar ve gazlar bulunur.

Aerodinamiğin ilkeleri fizik yasalarına dayanmaktadır. Aerodinamiğin en mühim yasaları Newton'un hareket yasaları, kütlenin korunumu yasası ve enerjinin korunumu yasasıdır.

Newton'un birinci hareket kanunu, dışarıdan bir qüç uygulanmadığı sürece, istirahat halindeki bir cismin hareketsiz kalmaya devam edeceğini, hareket halindeki bir cismin ise aynı hızla ve aynı yönde hareket halinde kalacağını belirtir. Bu yasa aerodinamikte önemlidir şu sebeple bizlere nesnelerin havada iyi mi hareket ettiğini anlatır.

Newton'un ikinci hareket yasası, bir cismin ivmesinin cisme tesir eden net kuvvetle doğru orantılı, cismin kütlesiyle ters orantılı bulunduğunu belirtir. Bu yasa aerodinamikte önemlidir şu sebeple bizlere bir nesneyi havada hızlandırmak için ne kadar qüç icap ettiğini söyler.

Newton'un üçüncü hareket yasası, her tesir için eşit ve zıt bir tepkinin bulunduğunu belirtir. Bu yasa aerodinamikte önemlidir şu sebeple bizlere kaldırma ve sürüklemenin iyi mi oluştuğunu anlatır.

Kütlenin korunumu yasası, kütlenin yaratılamayacağını ya da yok edilemeyeceğini belirtir. Bu yasa aerodinamikte önemlidir şu sebeple bizlere bir nesnenin üstünden akan hava miktarının, nesnenin altından akan hava miktarına eşit olması icap ettiğini söyler.

Enerjinin korunumu yasası, enerjinin yaratılamayacağını ya da yok edilemeyeceğini belirtir. Bu yasa aerodinamikte önemlidir şu sebeple bizlere bir sistemdeki toplam enerji miktarının durağan(durgun) kalması icap ettiğini söyler.

Okuyun  SUV'lar Sürdürülebilir Seyahatin Yeşil Muhafızları

Hızın Tasarlanması: Aerodinamik Otomobillerin Performansını Nasıl Şekillendiriyor?

IV. Aerodinamiğin Uygulamaları

Aerodinamik, aşağıdakiler de dahil olmak suretiyle oldukça muhtelif uygulamalarda kullanılır:

 • Tayyare tasarımı
 • Otomotiv tasarımı
 • Spor ekipmanı tasarımı
 • Rüzgar türbinleri
 • Binalar
 • Deniz gemileri
 • Roketler
 • Feza aracı

Bu uygulamaların her birinde aerodinamik, mevzubahis nesnenin performansının belirlenmesinde tehlikeli sonuç bir rol oynamaktadır. Sözgelişi bir uçağın aerodinamik tasarımı, bereketli ve emin bir halde uçabilmesi için oldukça önemlidir. Benzer biçimde, bir arabanın aerodinamik tasarımı onun yakıt verimliliğini, yol tutuşunu ve azami hızını etkileyebilir.

Aerodinamik kompleks ve sıkıntılı bir alan fakat hem de büyüleyici bir alan. Aerodinamiğin ilkelerini anlayarak havada daha bereketli ve daha azca sürüklenmeyle hareket eden nesneler tasarlayabiliriz. Bu, performansın, güvenliğin ve yakıt verimliliğinin artmasını sağlayabilir.

Hızın Tasarlanması: Aerodinamik Otomobillerin Performansını Nasıl Şekillendiriyor?

V. Kaldırma ve Sürükleme Katsayıları

Kaldırma ve sürükleme katsayıları bir cismin aerodinamik performansını tanımlayan iki mühim aerodinamik parametredir. Kaldırma katsayısı vücut tarafınca üretilen kaldırma kuvveti miktarının bir ölçüsüdür; sürükleme katsayısı ise vücut tarafınca üretilen sürükleme miktarının bir ölçüsüdür.

Kaldırma ve sürükleme katsayılarının her ikisi de cismin saldırı açısının, akışın Reynolds sayısının ve cismin yüzey pürüzlülüğünün fonksiyonudur. Atak açısı, yaklaşan akışın yönü ile vücudun kiriş çizgisi arasındaki açıdır. Reynolds sayısı, eylemsizlik kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranının ölçüsü olan boyutsuz bir sayıdır. Vücudun yüzey pürüzlülüğü, vücut yüzeyinin düzgünlüğünün bir ölçüsüdür.

Kaldırma ve sürükleme katsayıları, muayyen bir akış ortamında bir cismin aerodinamik performansını anlamak için kullanılabilir. Bu informasyon, yüksek kaldırma ve düşük sürtünme şeklinde istenen aerodinamik özelliklere haiz gövdeleri tasarlamak için kullanılabilir.

Kaldırma ve sürükleme katsayıları, tayyare tasarımı, otomotiv tasarımı ve rüzgar türbini tasarımı dahil olmak suretiyle muhtelif uygulamalar için önemlidir.

VI. Bernoulli Prensibi

Bernoulli prensibi, bir akışkanın hızı arttıkça basıncının azaldığını belirtir. Bu ilke, kaldırma ve sürükleme şeklinde bir takım aerodinamik vakası açıklamak için kullanılabilir.

Kaldırma niteliğinde, kanadın üst kısmında daha süratli hareket eden hava, kanadın altında daha yavaş hareket eden havaya gore daha düşük bir tazyik oluşturur. Basınçtaki bu ayrım, kanadı yukarı kaldıran bir qüç yaratır.

Sürtünme niteliğinde, arabanın üstünde daha süratli hareket eden hava, arabanın gerisinde daha yavaş hareket eden havaya gore daha yüksek bir tazyik oluşturur. Basınçtaki bu ayrım, arabayı yavaşlatan bir qüç yaratır.

Bernoulli ilkesi akışkanlar dinamiğinin temel bir yasasıdır ve aerodinamik açıdan bereketli araçların tasarımında mühim bir rol oynar.

VII. Navier-Stokes Denklemleri

Navier-Stokes denklemleri, akışkanların hareketini tanımlayan bir takım kısmi diferansiyel denklemdir. Adlarını 1800'lerde bağımsız olarak geliştiren Claude-Louis Navier ve George Gabriel Stokes'tan alıyorlar. Navier-Stokes denklemleri oldukça kompleks bir denklem setidir ve bunların malum bir analitik çözümü yoktur. Sadece bilgisayar simülasyonları kullanılarak sayısal olarak çözülebilirler.

Navier-Stokes denklemleri, bir arabanın etrafındaki hava akışı da dahil olmak suretiyle oldukça muhtelif sıvı akışlarını incelemek için kullanılır. Mühendisler, Navier-Stokes denklemlerini çözerek aerodinamik açıdan daha bereketli ve daha iyi performansa haiz arabalar tasarlayabilirler.

Okuyun  Elektrikli Araçlarda Çevre Bilinciyle Seyreden Yeşil Otoyollar

Navier-Stokes denklemleri akışkan akışlarını incelemek için kuvvetli bir araçtır sadece çözülmesi de oldukça zor olabilir. Birtakım durumlarda çözüme ulaşmak için basitleştirici varsayımlar yapmak lüzumlu olabilir. Sadece bu varsayımlarla bile Navier-Stokes denklemleri sıvıların akışına ait kıymetli bilgiler sağlayabilir.

VIII. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), akışkan akışını yöneten denklemleri deşifre etmek için sayısal yöntemler kullanan akışkanlar mekaniğinin bir dalıdır. CFD, otomobiller, uçaklar ve binalar şeklinde nesnelerin etrafındaki sıvı akışını simüle etmek için kullanılır. CFD, bu nesnelerin değişik hızlar, sıcaklıklar ve basınçlar şeklinde muhtelif koşullardaki performansını anlamak için kullanılabilir.

CFD, muhtelif mamüllerin tasarımını geliştirmek için kullanılabilecek kuvvetli bir araçtır. Sözgelişi CFD, aerodinamik açıdan daha bereketli otomobiller, yakıt açısından daha bereketli uçaklar ve rüzgar hasarına daha dayanıklı binalar tasarlamak için kullanılabilir.

CFD kompleks bir alandır ve CFD kullanımıyla alakalı bir dizi zorluklar vardır. Bir güçlük, akışkan akışını yöneten denklemlerin çoğu zaman oldukça kompleks olmasıdır. Öteki bir güçlük ise CFD simülasyonlarının hesaplama açısından pahalı olabilmesidir.

Bu zorluklara karşın CFD, muhtelif mamüllerin tasarımını geliştirmek için kullanılabilecek kıymetli bir araçtır. Bilgisayarlar güçlendikçe CFD simülasyonları daha doğru ve daha ucuz hale gelecek ve CFD'yi gelecekte oldukça daha kıymetli bir enstruman haline getirecek.

IX. Rüzgar Tünelleri

Rüzgar tünelleri nesnelerin etrafındaki hava akışını incelemek için kullanılan cihazlardır. Çoğu zaman arabaların, uçakların ve öteki araçların aerodinamiklerini kontrol etmek için kullanılırlar. Rüzgar tünelleri her iki biçimde de olabilir Aleni dönem ya da kapalı dönem. Aleni dönem rüzgar tünelinde hava, bir fan vesilesiyle tünelin içerisine çekilir ve ondan sonra arka yandan dışarı atılır. Kapalı dönem rüzgar tünelinde hava tünel içinde devridaim edilir.

Rüzgar tünelleri aşağıdakiler dahil muhtelif aerodinamik özellikleri ölçmek için kullanılabilir:

 • Sürtünme katsayısı
 • Kaldırma katsayısı
 • Tazyik dağılımı
 • Türbülans

Rüzgar tünelleri hem de araçların performansını aşağıdaki şeklinde değişik koşullarda kontrol etmek için de kullanılabilir:

 • Değişik hızlar
 • Değişik atak açıları
 • Değişik rakımlar

Rüzgar tünelleri yeni araçların geliştirilmesi ve mevcut araçların performansının iyileştirilmesi için mühim bir araçtır.

Aerodinamik nelerdir?

Aerodinamik, havanın nesnelerin çevresinde iyi mi aktığının incelenmesidir. Hava ve öteki gazların hareketi ile ilgilenen bir fizik dalıdır.

Aerodinamik otomobillerin performansını iyi mi etkisinde bırakır?

Aerodinamiğin arabaların performansı üstünde mühim bir tesiri olabilir. Aerodinamik açıdan daha bereketli bir araba daha azca sürtünmeye haiz olacak ve bu da daha iyi yakıt ekonomisi ve daha süratli bir azami hız ile neticelenecektir.

Arabamın aerodinamiğini iyi mi geliştirebilirim?

Otomobilinizin aerodinamiğini iyileştirmenin muhtelif yolları vardır. En yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Bir spoylerin takılması
 • Ön ayırıcı ekleme
 • Aerodinamik tekerleklerin kullanılması
 • Arka difüzör eklenmesi

setchip.net'in kurucusu Levent Bayraktar, dijital dünyanın dinamiklerine tutkulu bir merakla adım atan bir isimdir. Bilgisayar mühendisliği alanındaki uzmanlığı ve yıllar süren deneyimiyle, dijital medya ve internetin gücünü keşfetmek için çeşitli projelere imza atmıştır. İçinde bulunduğu teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Bayraktar, setchip.net'i kurarak, dijital pazarlama, SEO ve içerik stratejileri gibi konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı hedeflemektedir.

 • Toplam 115 Yazı
 • Toplam 0 Yorum
Benzer Yazılar

City Cruisers Sürücüsüz Otomobiller Şehir İçi Ulaşımı Şık ve Stressiz Hale Getiriyor

Taşıtlar 37 dakika önce

İçindekilerII. Otonom OtomobillerIII. Otonom Arabaların YararlarıIV. Otonom Arabaların DezavantajlarıV. Otonom Araçların GüvenliğiVI. Otonom Arabaların GeleceğiVII. Otonom Araçların Ekonomiye TesiriOtonom Araçların Çevreye TesiriIX. Otonom Arabaların Topluluk Üstündeki TesiriAhlaki kaygılar Antet Yanıt Otonom Otomobiller İnsan müdahalesi olmadan çalışabilen sürücüsüz araçlar. Şehir Kruvazörleri Kentsel ortamlarda kullanılmak suretiyle tasarlanmış otonom otomobiller. Elektrikli Otomobiller Elektrikle çalışan otonom otomobiller. Şehir İçi Ulaşım Kentsel alanlarda ulaşım için otonom araçların kullanılması. Sürücüsüz Arabaların Özellikleri Otonom araçların insan müdahalesi olmadan çalışmasına imkan tanıdıkları olan sensörler, kameralar ve suni zeka benzer biçimde muhtelif özellikler. II. Otonom Otomobiller Otonom otomobillerin geçmişi otomobilin ilk günlerine kadar uzanıyor. 1925'te Fransız mühendis Charles Genaille, saatte 30 mil hıza kadar gidebilen, sürücüsüz bir otomobil geliştirdi. Sadece otonom çalgı teknolojisinin geliştirilmesinde 1980'li yıllara kadar mühim ilerleme kaydedilmedi. 1984 senesinde Stanford Üniversitesi araştırmacıları, insan müdahalesi olmadan kapalı bir rotada gidebilen ilk otonom arabayı geliştirdi. O günden bu yana geçen yıllarda, otonom çalgı teknolojisinde bir takım büyük atılım […]

SUV'lar Sürdürülebilir Seyahatin Yeşil Muhafızları

Taşıtlar 5 gün önce

İçindekilerII. Etraf Dostu SUV Nelerdir?II. Etraf Dostu SUV Nelerdir?IV. Etraf Dostu SUV Alırken Dikkat Edilmesi GerekenlerV. En İyi 10 Etraf Dostu SUVVI. Etraf Dostu SUV'unuzda Gazdan Iyi mi Tutum Edebilirsiniz?VII. Etraf Dostu SUV'nizin Bakımını Iyi mi Yapabilirsiniz?Etraf Dostu SUV'larda Sık Karşılaşılan ProblemlerSSS Etraf Dostu Kaçışlar: Sürdürülebilir Seyahatin Koruyucuları Olarak SUV'lar SUV'lar çoğu zaman gaz tüketen ve etraf kirletici olarak görülüyor. Sadece piyasada sürdürülebilir bir halde yolculuk etmenize destek olabilecek oldukça sayıda etraf dostu SUV bulunmaktadır. Bu yazımızda bir SUV’u etraf dostu meydana getiren şeyin ne işe yaradığını, etraf dostu bir SUV satın almanın faydalarını ve etraf dostu bir SUV satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Ek olarak piyasadaki en iyi 10 etraf dostu SUV'un bir listesinin yanı sıra, etraf dostu SUV'nizde iyi mi yakıt tasarrufu yapacağınız, etraf dostu SUV'nizin bakımını iyi mi yapacağınız ve etraf dostu araçlarla alakalı sık karşılaşılan problemler ile alakalı ipuçları da sunacağız. SUV'lar. Bu yazının […]

Elektrikli Maceralar Elektrikli Araçla Uzaklara Gidiyor

Taşıtlar 1 hafta önce

İçindekilerII. Elektrikli OtomobillerIII. Elektrikli Arabaların YararlarıIV. Elektrikli Otomobillerin DezavantajlarıV. Elektrikli Otomobillerin MaliyetiVI. Elektrikli Arabanın Şarj EdilmesiVII. Elektrikli Araba ÇeşitleriPopüler Elektrikli OtomobillerIX. Elektrikli Otomobil Nereden Alınır? Elektrikli araçlar giderek daha popüler hale geliyor, sadece birçok birey elektrikli araçlarla uzun mesafeler kat edemeyeceklerini düşündükleri için hala bir adet satın almaktan çekiniyor. Sadece konum bu şekilde değil. Doğru planlamayla elektrikli araçla uzun mesafeler kat etmek olası. Elektrikli bir araçla uzun mesafeleri katetmek için işte birkaç ipucu: Rotanızı dikkatlice planlayın. Rotanız üstünde şarj istasyonlarını ne olursa olsun bulundurun ve şarj için bol miktarda süre ayırın. Otomobilinizi olası olduğunca şarj edin. İhtiyacınız olmasa bile, fırsatınız olduğunda pilinizi doldurmak iyi bir fikirdir. Bereketli bir halde sürün. Kademeli olarak yavaşlayıp hızlanın ve olası olduğunca klimayı kullanmaktan kaçının. Gecikmelere hazırlıklı olun. Şarj istasyonları meşgul olabilir, bundan dolayı şarj aletinin gelmesini beklemeniz gerekebilir. Birazcık planlama ve hazırlıkla elektrikli bir araçla uzun mesafeler kat etmek olası. Yalnız süre ayırmayı ve […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele